جاذبه های گردشگری (اینجا کلیک کنید)

آثار باقیمانده از طپه گبر نشین روستای باغشجرد شماره ثبت درفهرست آثارملی شماره ثبت درفهرست آثارملی 21227میباشد قدمت این تپه بقایای یک سکونتگاهیست که برروی تپه ماهور شنی قرارگرفته است به استثناد وشواهد موجود این اثر مربوط به توالی وزبانی از دوره اشکانیان تادوره قرون 6 و7 هجری. قمری است ...