پیشرفت زمین خواری وزه کشی درروستاها

  • ارسال شده در تاریخ : 24-01-1395, 18:29
  • توسط: karimi
  • نظرات : 0
  • موضوع: اخبار

درخصوص زمین خواری در روستاها براساس ادعای بخشی از اهالی روستای باغشجرد کسانی هستند که در روستا ها ثبات اراضی کشاورزی را برهم می زنند کسانی هستند که راه ها وجویی ها ی اراضی کشاورزی را برهم میزنند ....